Material-leveranser !

Material-leveranser !

Tyvärr drabbas även TPA av den globala bristen på halvledare och även den globala störningen av transportkedjor beroende på bristen av containrar. Båda dessa problem skapar leveranssvårigheter för våra leverantörer, för vår del innebär det ofullständiga och felaktiga leveranstider av material. Vi hoppas våra kunder har förståelse för problemen och hjälper oss med tidiga beställningar och indikationer för kommande projekt.
Läs mer här!