Företaget

Tängmans ProcessAutomation AB är ett automationsbolag som specialiserat sig på kvalificerade automationslösningar, främst inom industri och infrastruktur. TPA är verksamt är inom elbranschen med inriktning mot industri och infrastruktur, vårt verksamhetsområde är främst inom Norden.
Vår ambition är att alltid leverera helhetslösningar med rätt funktion och rätt teknik. Vår styrka är mångkunnigheten och helhetsseendet, vi är specialister på alla områden som är förutsättningen för en lyckad automatisering. I vårt åtagande ingår allt från ett litet apparatskåp till kompletta elentreprenader med komplexa maskinstyrningar.
Våra leveranser kännetecknas av funktion och kvalitet, vårt arbete kännetecknas av hög kompetens och en hög servicegrad.

Vår affärsidé är

Automationsprojekt

Automationsprojekt där vi arbetar tillsammans med kunden från projektering till driftsatt och fungerande anläggning samt el-service och underhåll på anläggningar.

Projektering
Projektering av automationsanläggningar med tillhörande motordrifter och kraftförsörjning.
Tillverkning
Tillverkning av el– och styrutrustningar från apparatskåp
Programmering
Programmering av styr och övervakningssystem.
Installation och drifttagning
Installation och drifttagning av el– och automationsanläggningar.
Service
Service av anläggningar samt förebyggande underhåll.

Vårt specialistområde

Projekt inom asfalt, ballast och betongindustrin, där vår styrka ligger i kunskapen om själva processen. TPA har utvecklat ett eget koncept TACS för styrning och övervakning av tillverkningsprocessen för asfaltsproduktion. TACS hanterar maskinstyrning, databas för statistik och recept mm. samt funktioner för bitumenmixning, mjukpunktsreglering, receptoberoende återvinningsinblandning samt utlastningsautomatik för lastning av fordon.
Då detta arbetsområde innehåller många vägningsapplikationer så kan vi även inkludera andra processer där vägning förekommer. Exempelvis Livsmedel, Spannmål/Foder, Pelletstillverkning mm.
Övriga verksamhetsområden är Vattenrening, Fastbränslepannor.