Kvalificerade tekniska lösningar inom industriell automation

Tängmans ProcessAutomation AB

Företagspresentation

Tängmans ProcessAutomation AB

Företaget bildades i September 2004 med verksamhet i Umeå, Gävle och Nyköping. Vår verksamhet är inom elbranschen med inriktning mot industri och infrastruktur,  verksamhetsområdet är främst inom Norden. Vår styrka är mångkunnigheten och helhetsseendet, vi är specialister på alla områden som är förutsättningen för en lyckad automatisering. I vårt åtagande ingår allt från ett litet apparatskåp till kompletta elentreprenader med komplexa maskinstyrningar.

Vår affärsidé är:
Projektering av automationsanläggningar med tillhörande motordrifter och kraftförsörjning.
Konstruktion av ställverk och styrskåp.
Tillverkning av el– och styrutrustningar från apparatskåp till mellanspänningsställverk.
Programmering av styr och övervakningssystem.
Installation och drifttagning av el– och automationsanläggningar.
Service av anläggningar samt förebyggande underhåll.

Vårt specialistområde är:
Projekt inom asfalt, ballast och betongindustrin, där vår styrka ligger i kunskapen om själva processen. Då detta arbetsområde innehåller många vägningsapplikationer så kan vi även inkludera andra processer där vägning förekommer. Exempelvis Livsmedel, Spannmål/Foder mm. 

                   

 

                   

 

Tängmans ProcessAutomation AB

 

Spårvägen 30

901 31 Umeå

 

Telefon: 090-10 02 10

Fax: 090-13 58 10

E-post: info@tpa.se