Kvalificerade tekniska lösningar inom industriell automation

Tängmans ProcessAutomation AB

Det här är vi

Vår styrka är mångkunnigheten och helhetsseendet, vi är specialister på alla områden som är förutsättningen för en lyckad automatisering.

· Projektering av automationsanläggningar med tillhörande motordrifter och kraftförsörjning.

· Konstruktion av ställverk och styrskåp.

· Tillverkning av el– och styrutrustningar från apparatskåp till mellanspänningsställverk.

· Installation och drifttagning av el– och automationsanläggningar.

· Service av anläggningar samt förebyggande underhåll

· Termografering av elutrustningar och bostäder ger
möjlighet att åtgärda fel och brister innan fel, brand eller driftstopp uppstår.

Tängmans ProcessAutomation AB

 

Spårvägen 30

901 31 Umeå

 

Telefon: 090-10 02 10

Fax: 090-13 58 10

E-post: info@tpa.se